BARKOD SİSTEMİ

BARKOD SİSTEMİ NEDİR?

Barkod Sistemi, Yazılım ürünleri ve  [Bilgisayar, Barkod Okuyucu, Barkod Yazıcı, Barkodlu Terazi, Barkodlu El Terminalleri gibi] donanım ürünlerinin [satış, sipariş, üretim, takip, sayım, kontrol vb. gibi işlemlerde]  barkod ile birlikte kullanıldığı sistemlere Barkod Sistemi denir.

BARKOD SİSTEMİNDE KULLANILAN ÜRÜNLER

YAZILIM

Yazılım ve Barkod Sistemi

Yazılım oluşturulacak Barkod Sistemi için en önemli bileşendir. İyi bir yazılım olmadan ideal bir Barkod Sistemi kurulamaz. Barkod Sistemi için bir yazılım da olması gereken üç ana başlık vardır. Bunlar sırasıyla;

1.Sistemde kullanılacak barkodların yazılıma tanımlanması,

2.Barkod basımı,

3.İşlemlerde barkodların kullanılması dır.

Perakende sektörü için e-yaz yazılım ile bu ana başlıkların nasıl oluşturulduğuna bakalım

E-Yaz Yazılıma ait Kobi ERP-Kerp, Ticari Program-T-Set ML ve Sektörel Yazılımlarını incelemek için

Adetli ürün barkodlarının yazılıma tanımlanması

Adetli ürünler de barkod mevcut ise (günümüzde market ve mağazalarda satılan pek çok ürünün üzerinde barkodu mevcuttur.) ürün barkodu, barkod alanında barkod okuyucu ile okutularak sisteme tanıtılır. Barkodu yoksa sistem tarafından önce ürüne barkod üretilir, bu barkod etikete basılarak ürün üzerine yapıştırılır.

Ürüne ait birimler birden fazla ise diğer birimlerin barkodları da yukarı da anlatıldığı gibi yazılıma tanıtılır. [Örneğin adet, kutu, koli gibi]

Tartılı ürün barkodlarının yazılıma tanımlanması

Tartılı ürünler yazılıma tanımlanırken Barkod alanına 5 haneli ürün kodu yazılır. Barkod türü olarak ta TERAZİ seçilir. Terazilerden adetli satılan ürünler için de barkod üretilmektedir. [Marul, Poaça, Simit, Maydanoz gibi ürünler için] Bu tür ürünler için barkod türü olarak ADETLİ seçilmelidir. Teraziler de bayrak kodları vardır. Bunlar 20 den başlar 29 a kadar devam eder. Tartılı ürünler için zorunluluk olmamakla birlikte tercih edilen bayrak kodları 27 ve 28 dir. Adetli ürünler için 29 tercih edilmektedir. Terazi PLU alanına ürünün terazide tanımlanan numarası yazılır.

Barkodların Basımı

Barkod Basımı ekranın da seçili ürünün bütün birimleri için barkod basılabilir. hangi birimin barkodu basılacaksa o birimin seçilmesi yeterlidir.

Etiket Tasarım dosyası alanın da basılacak barkod etiketleri için istenen şekilde tasarım yapılabilir. Ürünün barkodu dışın da bilgiler de bu etikete bastırılabilir.

Baskı adeti yazılarak etiket istenen sayı kadar üretilir. Bu durum barkod yazıcı baskı adetini desteklemiyorsa kullanılır. Destekliyorsa bu işlem yazıcı üzerinden yapılır.

İşlemlerde Barkodların Kullanılması

Barkod Mal alım faturalarında, Alınan siparişlerde, ürünün depolar ve şubeler arasında transferlerin de, Satış Faturaların da, İrsaliyelerde kısacası ürünün hareket bilgisinin işlendiği her alanda kullanılabilir.

Barkod Okuyucular

CCD Barkod Okuyucu

Laser Barkod Okuyucu


Imager Barkod Okuyucu

Cok Cizgili Laser Barkod Okuyucu

CCD Barkod Okuyucular

CCD barkod okuyucular aynı zamanda LED tarayıcı olarak da bilinirler. Barkod sembolünü tarayarak kaydederler. Kaydedilen sinyali elektrik sinyaline çevirerek okuma yaparlar. CCD okuyucuların okuma kafaları geniştir ve kırmızı bir ışık yayarlar. CCD okuyucuların okuma mesafeleri temas gerektirmemeleri rağmen kısadır. Genelde 2-10 cm arasındadır. Barkod ile yakın mesafede bulunurlar. CCD barkod okuyucular genelde çok geniş barkodları okuyamazlar. Barkod çizgileri yoğun olmayan uygulamalarda ve fiyatı diğer barkod okuyuculara göre daha ekonomik olduğu için tercih edilebilirler.

Lazer Barkod Okuyucular

Lazer barkod okuyucular barkodları CCD barkod okuyuculara göre daha hızlı okurlar. Barkod üzerine ince bir ışık vererek barkodları okurlar ve elektrik sinyallerine dönüştürüp diğer sistemlere aktarırlar. Kullanımı çok kolay olup CCD barkod okuyuculara göre daha uzak mesafedeki barkodları okuyabilirler. 15-20 cm uzaklıktan barkodu okuyabilirler. Barkodları uzak mesafeden çok kısa süre içinde en az iki kere okuyup doğruluğunu kontrol ettikleri için daha çok tercih edilirler. Diğer barkod okuyuculara göre daha çok enerjiye ihtiyaç duyarlar ve daha pahalıdırlar.

Imager Barkod Okuyucular

Lazer barkod okuyucular ve CCD barkod okuyuculara göre daha yeni bir teknolojidir. Barkodun sadece bir kısmının okunup geri kalanın yorumlanmasına dayanır.

Çok Yönlü Barkod Okuyucular

Çok yönlü barkod okuyucular lazer barkod okuyucular gibi barkodların üzerine ince bir ışık yayarak barkodları okuyup çözümlemesini yaparlar ve okurlar. Ancak çok yönlü barkodlarda birden fazla okuma çizgisi bulunur. Okuma çizgileri değişik yönlerde ve değişik açılarda bulunur. 20,24,32 veya daha fazla barkod okuma çizgisi bulunabilir. Bu tür barkod okuyucular işlerin çok yoğun olduğu işletmelerde kullanılabilir.

Kablosuz Barkod Okuyucular

Lazer ve CCD barkod okuyucuların kablosuzlarıdır. Bu okuyucuların alıcıları bilgisayara usb, seri bağlıdır. Okuyucu ise kablosuzdur. Genelde bluetooth ya da radyo frekanslı olurlar. Bu okuyucular içinde belli başlı bir haberleşme mesafesi bulunmaktadır. Kablosuz okuyucular okudukları barkodu online olarak sisteme gönderebilir. Ayrıca okudukları barkodları hafızasında saklayabilen barkod okuyucular da vardır. Hafızasında barkodları tutabilen barkod okuyucuların avantajı iletişim mesafesini koruyamadığı zamanlarda okutulan barkodun hafızada tutularak daha sonra sisteme aktarılabilmesidir. Kablosuz barkodlar okutulan barkod ile aktarılacak olan sistem ayrı yerlerde bulunduğu zaman tercih edilebilir.

          Barkodlu Hızlı Satış Yazılımını incelemek için

Barkod Yazıcılar

termal-transfer-barkod-yazıcı

direk-termal-barkod-yazici

direk-termal-termal-transfer barkod yazici

Barkod yazdırmak için; aşağıda listelenmiş olan yazıcılar kullanılabilir.

 1. Lazer Yazıcılar
 2. Nokta Vuruşlu Yazıcılar
 3. Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar
 4. Barkod Yazıcılar; iki adet etiket baskısı gerçekleştirirler.

Barkod işlemlerin de en çok tercih edilen yazıcılar Barkod Yazıcılar dır. Barkod Yazıcılar Baskı metoduna göre iki gruba ayrılırlar.

 • Direk Termal Baskı
 • Termal Transfer Baskı

a) Direk Termal Baskı

 • Isıya dayanıklı bir kağıdın ısıtılıp yakılmasıyla oluşturulur. Yakıldıktan sonra kağıdın rengi siyaha döner.
 • Isıya dayanıklı termal kağıt kullanılır.
 • Raf ömrü kısa olan ürünler için kullanılması uygundur. (Kargo, kurye firmaları, marketlerde raf ömrü kısa olan ürünler vb.)
 • Çevresel faktörler ile kolayca bozulabilir.

b) Termal Transfer Baskı

 • Kağıt yerine ribon kullanıldığı için ribon masrafı vardır.
 • Ribon ısıtılarak kağıt üzerine yapıştırılır.
 • Çevre koşullarından etkilenmediğinden uzun süre dayanır.
 • Etiket ömrü çok uzun olur.
 • Direk Termal Yazıcıya göre daha pahalı olurlar ve bu tür yazıcılarla her iki baskı türü de gerçekleştirilir.

Barkod yazıcıların tercih edilme sebepleri;

 1. Diğer yazıcılara göre yüksek baskı kalitesi vardır.
 2. Diğer yazıcıların baskı yapamadığı etiketlere baskı yapabilir.
 3. Barkod basımını daha düşük maliyet ile yapar.

Barkodlu Teraziler

Barkodlu Terazi Boyunlu

Barkodlu Teraziler

Teraziye tanımlanan ürünler için Ean 13 standartlarında barkod etiketi çıkarırlar. Terazi barkodları 2 sayısı ile başlar. Terazi barkodların da ilk 2 hane bayrak kodu takip eden 5 hane ürün kodunu kalan rakamlar da gramaj veya adet bilgisi içerirler.

Bilgisayar Kontrollü -Akıllı Teraziler-

Bu teraziler barkodlu terazilerden daha yeteneklidir. Bilgisayardaki yazılımla direk on line olarak haberleşebilir. Gramajları ve fiyatları farklı ürünlerin tek bir pakette oluşturulması halinde bu pakete tek bir barkod veya kare barkod üretebilir. Bu barkod kasada okutulduğunda paket içindeki ürünler stoktan düşer.

BARKOD SİSTEMİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR

SATIŞ

Satış

Mağaza, market ve şarküteri gibi müşterilerin çok yoğun olduğu yerlerde ürünlerin satışını daha hızlı ve hatasız yapabilirsiniz. Kasada ki Barkod okuyucu ürün üzerindeki barkodu okuyarak ürünü ve ürüne ait bütün gerekli bilgileri kasiyerin ekranına çok hızlı ve hatasız bir şekilde getirir. Yazılımlar ile de fiyat toplamlarını ve kasiyerin işini kolaylaştıracak diğer işlemler yapılır. Böylece müşterinin ödeme noktasından daha hızlı geçmesi sağlanır.

STOK KONTROLÜ VE SAYIMI

Stok Kontrolü ve Sayım

Ürünlerin periyodik olarak sayılması kayıp, kaçakların önlenmesi ve firelerin  oranlarını tespit edilmesi ve düşürülmesi açsından önemlidir. İşletmeler de  sayım işlemlerini çoğu zaman sistemli ve periyodik olarak yapılamaz. Bu sistem  ile ürünler raflarda, reyonlarda ve depolarda daha hızlı ve hatasız sayılır.

SİPARİŞ ALMA

Sipariş Alma

Ürünlerin barkodlu olduğu sektörlerde, özellikle marketlerde  sipariş verilen ürünler teslim alınırken, barkod okuyuculu el terminalleri ve üzerindeki yazılım ile hem ürünlerin doğruluğu hem de istenen miktarda olup olmadığı kontrol edilir. El terminalinde oluşan sipariş kontrol belgesi otomatik olarak fatura ve irsal iyeye dönüştürülerek resmi evraklarda  sisteme işlenmiş olur.

Toptan ürün satan çok katlı mağazalarda alıcının istediği ürünlerin barkodları  okutulup istenen miktar girilerek sipariş alma işlemleri yapılır.

Sipariş işlemlerin de barkod sisteminin  kullanılması hatalı ürün sipariş alma işleminin önüne geçtiği gibi, sipariş  sürecinin de hızlanmasına sebep olur.

PERSONEL TAKİP

Personel Takip

Bu sistem, işletmelerde çalışan personellerin işe giriş çıkışlarının kontrolün de ve toplam çalışma saatlerinin hesaplanmasında kullanılır. Turnikeler üzerine yerleştirilen barkod okuyucular, personele özel oluşturulmuş ve sisteme tanımlanmış barkod kartlarını okuyarak turnikenin açılmasını sağlar ve kartını okutan personelin yazılımdaki personel kartına giriş ve çıkış saatlerini işler.

Barkodlu turnikeler, fuar girişlerinde, üyelikli spor salonlarında, okullarda, banka merkez binası gibi büyük iş yerlerinin ziyaretçi giriş ve çıkışların da kullanılmaktadır.

ÜRETİM

Üretim

Barkod, Üretimi yapılan bir ürün ham maddeden yarı mamule, yarı mamulden mamule geçerken birçok aşamadan geçer, bu aşamaların anlık olarak izlenmesin de kullanıldığı gibi, kalite kontrol durumunun kontrolünde ve ürünlerin depo giriş, çıkış ve transferlerinde de kullanılmaktadır.

Üretim de barkod sisteminin kullanılması ile üretim safhalarına ait veriler anlık olarak işletmenin yönetim yazılımına işlenir. Böylece yönetimin üretim planlaması kolaylaşır, ürün kayıp ve kaçakları en aza iner, üretim, ham madde, yarı mamul, mamul, sipariş, satın alma yönetimi çok daha doğru olarak yapılır.

SERİ NUMARALI ÜRÜN

Seri numaralı ürün

Bilgisayar, yazıcı, buzdolabı, televizyon, cep telefonu, terazi gibi seri numarası ile üretilen ve garanti süresince seri numarası ile takip edilen ürünlerin takibin de kullanılır. Barkod sistemi ile Seri numaralı bir ürünün nerede olduğu ve hangi işlemlere tabii tutulduğunu kayda almak ve izlemek  daha kolay olacaktır.

TARTILI ÜRÜN

Tartılı Ürün

Pastane, Kuru yemiş, şarküteri, market, restoran gibi işletmelerde ürünlerin bir kısmı ve/veya tamamı tartılarak satılmaktadır. Tartılan ürünlere barkod basılması ve bu barkodun kasadan okutularak ürünün satılması ile bu ürünlerle ilgili stok takibinin daha sistemli ve doğru yapılmasını sağlamaktadır.

DAĞITIM | KARGO

Kargo ve Dağıtım

Kargo sektöründe barkod sistemi aktif olarak kullanılmaktadır. Gönderilecek ürüne barkod üretilerek alıcı ve gönderen tarafla ilişkilendirilir. Böylece ürünün izlenebilirlik kalitesi artar.

Barkod sistemi; Stok sayım ve kontrolünde, Ürün satışlarında, ipariş toplamada, Personel denam takip sistemlerinde, Taşımacılık ve dağıtım alanlarında, seri numaralı ürünlerin takibinde, Otellerde ve tatil köylerinde, Güvenlik sistemlerinde, Dernek, Lokal, spor tesislerinde üye takibinde , Kan bankalarında, Eczanelerde ve ecza depolarında vb. gibi veri toplama işlemlerinin gerekli olduğu her alan da kullanılır.