E-Fatura Merak Edilen Konular

E-Fatura Nedir?

E-Fatura (elektronik fatura), VUK ve TTK’na göre tutulması zorunlu olan faturaların kağıt ortamından çıkarılarak elektronik ortam da (dijital ortam da) oluşturulmasına, saklanmasına, kaydedilmesine ve ibraz edilmesine  verilen addır.

Kağıt fatura da bulunması zorunlu alanlar ve bilgiler e-faturada da bulunmaktadır. Yani bir başka deyişle kağıt fatura ile e-fatura aynı hukuki  vasıflara sahiptir.

VUK: Vergi Usul Kanunu

TTK: Türk Ticaret Kanunu

E-Fatura Uygulaması Nedir?

e-Fatura Uygulaması, elektronik ortamda düzenlenen faturaların, tarafları arasındaki dolaşımını hızlı, güvenli ve daha sağlıklı bir biçim de sağlamak amacı ile GİB tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.

GİB: Gelirler İdaresi Başkanlığı

E-Fatura Amacı Nedir?

E-Fatura sistemi, devletin VUK ve TTK’na tabi olan mükelleflerin ürün ve/veya hizmet alış, satış ve taşımaların da  düzenlemesi kanunen zorunlu olan belgelerin hareketlerini kontrol ve garanti altına alarak  özellikle vergi kaçaklarının ve kayıplarının önüne geçmeyi amaçlar.

E-Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-Fatura Merak edilen konular da biriside başvurunun nasıl yapılacağıdır. Bunun için

E-Fatura uygulamasına geçecek olan mükelleflerin veya temsilcilerin www.efatura.gov.tr adresindeki

e-fatura başvuru bağlantısına tıklayarak gerekli formları doldurup onaylamaları gerekmektedir.

Önemli Not: Başvuru işlemlerin den önce mükelleflerin (tüzel veya gerçek kişiler) elektronik imza araçlarını (Mali Mühür veya gerçek kişiler için Nitelikli elektronik sertifika) temin etmiş olmaları gerekmektedir.

E-Fatura başvurusu için hangi belgelere ihtiyaç duyulur?

E-Fatura merak edilen konular dan bir diğeri de başvuru da gerekli olan belgelerdir.

a. E-Fatura uygulaması başvuru formu ve taahhütnamesi, b. Elektronik mali mühür sertifika sahibi taahhütnamesi, c. Şirket kuruluş sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin noter onaylı nüshası, d. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişinin yetkili olduğunu gösterir şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği, e. Uygulamaya entegre olmak isteyenler için BİS raporu, özel entegratör ile çalışacak kurumlar için bunun müracatta yazılı olarak beyan edilmesi. f. Bu işlemler on-line olarak da yapılabilmekte, ancak sonradan müracata konu evrakların ıslak imzalı nüshalarının GİB’e gönderilmesi gerekmektedir.