Eğitim Hizmeti

Eğitim Hizmeti, işletmelerde ki yazılım projelerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasında kullanıcıların yazılımı doğru ve eksiksiz kullanmaları çok önemlidir. İyi bir eğitim verilmeden ve kullanıcıların bu eğitimlerde hangi seviyeye geldiğini ölçmeden yapılan çalışmalar maalesef istenen sonucu vermez. Yazılımın yetenekleri, projeyi yürüten firmanın bilgi ve tecrübesi ne kadar önemli ise kullanıcıların verilen eğitimlerle yeterli duruma gelmeleri de o kadar önemlidir.

Başarısız Yazılım projelerin de başarısızlık sebeplerinin başın da yazılım ürünün olduğu hep söylenir. Bir çok işletme bu yüzden sürekli yeni yazılım alarak istediği sonucu almaya çalışır  ama çoğunlukla başarılı olamaz.

E-Yaz Yazılım, yazılım kullanımını en doğru şekilde yapacak kendine has bir eğitim metodu geliştirmiştir.

Eğitim Hizmeti Metodu

E-Yaz Yazılım, yazılım projelerinde [KOBİ ERP [Kerp] ürünü için] verilecek eğitimler için yaptığı çalışmalar, ana başlıklarıyla ve sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim Hizmeti Sistem Modelleme

Sistem Modelleme

Sistem Modelleme

E-Yaz Yazılım, kendisine ait çalışma ve hizmet metodunda yer alan sistem modelleme çalışmasını yapmadan kullanıcı eğitimlerini vermez. Yapılan sistem modellemede, kullanıcı yetkileri, zorunlu alan tanımları ve diğer bütün tanımlamalar ve tasarımlar yapılarak yazılım işletmenin ihtiyaçlarına hizmet edecek en uygun şekle getirilir.

Eğitim Hizmeti Personel Yeterlilik Testi

Personel Yeterlilik Testi

Personel Yeterlilik Testi

İşletmeye ihtiyaçlarına uygun olarak kurgulanan ve modellenen yazılımın kullanıcılarının yazılım kullanma yeterlilikleri de sistemin doğru kullanılması açısın dan oldukça önemlidir. Bu amaçla e-yaz yazılım tarafından İşletme yönetiminin izin vermesi halinde kullanıcılara dikkat ve pm testi yapılır. Bu test ile kullanıcıların yazılım kullanımı için gerekli yeteneklere sahip olup olmadığı işletme yönetimine rapor olarak sunulur

Eğitim Hizmeti Kayıt

Verilen Eğitimlerin Kayda Alınması

Eğitim Planı ve Verilen Eğitimlerin Kayda Alınması

Yazılım Eğitim hizmeti için bu  aşamada bu modele uygun olarak kullanıcı eğitimleri planlanır.

Ve bu plana uygun eğitimler ses ve ekran görüntüsü ile birlikte eğitimler kayıt altına alınır.

Eğitim Hizmeti Sınav

Uygulama – Sınav

Uygulama ve Sınav

Verilen her eğitimle ilgili, eğitimi alan kullanıcılara uygulama ödevleri verilir.
Bu uygulamalardan alınan puanlar yönetime rapor edilir. İşletme yönetimi isterse eğitim alan personel sınava tabii tutulur.Uygulamalarda başarı sağlamayan kullanıcı yazılımı kullanma yetkisi alamaz.

Bu eğitim metodu sayesinde kurgulanıp modellenen yazılımın doğru olarak kullanılması sağlanır.

E-Yaz Yazılım Ürünleri
E-Yaz Yazılım Ürün Fiyatları