Eskişehir Yazılım Firmaları

Eskişehir Yazılım Firmaları için en önemli şehirlerden birisidir. İki büyük üniversitesinde Bilgisayar ve Yazılımla ilgili bölümlerin olması burada bulunan yazılım firmalarına insan kaynağı açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Anadolu ve Osmangazi üniversitesi içerisin de yer alan ATAP a bağlı teknoparklar yazılım firmaları ile bu firmalarda çalışacak mühendis ve programcıları adeta bir araya getirmiştir. Ayrıca Eskişehir Organize Sanayisi için dede yine ATAP a bağlı teknopark mevcuttur.

2018 yılı itibarı ile Eskişehir’de Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı bilişim sektöründe yer alan firmaların [bunun önemli bir bölümünü yazılım üretmektedir] sayısı 400 ü bulmaktadır.

Yazılım ürünleri, katma değeri en yüksek ürünlerdendir. Günümüzde teknoloji firmaları dünyanın en değerli markaları sıralamasın da ön sırada gelmektedir. 2017 yılı en değerli ilk 10 markanın 7 tanesi Teknoloji firmasıdır ve bu firmaları bu kadar değerli yapan ürettikleri veya kullandıkları yazılım ürünleridir. En değerli dünya markalarının 8 i ABD’ye, biri Güney Kore’ye, bir tanesi de Çin’e aittir.

Türkiye’de 2017 yılın da bilişim sektörünün toplam cirosu 28,72 milyar $ civarında olmuştur. Bu tutar dünya sıralamasına girmiş bir bilişim firmasının marka değerinin çok çok altındadır.

E-Yaz Yazılım Ürünleri
E-Yaz Yazılım Ürün Fiyatları

2017 YILININ EN DEĞERLİ DÜNYA MARKALARI

Dünyanın en değerli markaları

Dünyanın en değerli markaları

SıralamaFirma İsmiMilyar $ÜlkeAlanı
1Google
109,5

ABDİnternet-Yazılım
2Apple
107,1

ABDTüketici Elektroniği
3Amazon
106,4

ABDElektronik Ticaret
4AT&T
87

ABDTelekomünikasyon 
5Microsoft
76,3

ABDYazılım
6Samsung
66,2

Güney KoreElektronik
7Verizon
65,9

ABDTelekomünikasyon 
8Walmart
62,2

ABDMarket Zinciri
9Facebook
62

ABDİnternet
10ICBC
47,8
ÇinBankacılık
Dünyanın en değerli markaları

Dünyanın en değerli markaları

ESKİŞEHİR YAZILIM FİRMALARI İLE İLGİLİ TESPİTLER

TEŞKİLATLANMA

Eskişehir Yazılım Firmaları teşkilatlanamamıştır. Bu durum bilişim sektöründeki bütün firmalar içinde geçerlidir. Ticaret Odasında Bilişim sektörünü temsil eden bir grup yoktur. Bilişim ile ilgili 400’e yakın işletme olmasına rağmen meslek grubu oluşturulmaması ve Ticaret Odası ve Sanayi Odasında temsil edilememesi en önemli problemlerden birisidir.

FİNANS DURUMU

Yazılım üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Eskişehir, finans gücü olan firmaların bu konuya gerekli desteği vermemesi ve mevcut yazılım firmalarının da çoğunlukla finansal güçten yoksun olması ile bu sektörde hak ettiği yere gelememiştir.

İNSAN KAYNAKLARI

Eskişehir, iki büyük üniversitesi ile yazılım sektörü için gerekli insan kaynağını karşılayacak potansiyele fazlasıyla sahiptir. Yazılım firmalarının çoğunluğu kurumsal bir yapıya sahip olmadığından bu firmalarda çalışanların çalışma süreleri çok fazla olmamaktadır. İnsan kaynakları konusun da problem olan çalışacak personelin bulunamaması ya da yeterli olmaması değil, sürekli ve uzun süre çalıştırılamaması dır.

STANDARTLAR

Standartlarını oluşturamamış bir sektörün başarılı olma şansı yoktur. Türkiye’de bilişim sektörünün en önemli problemlerindendir bu durum. Bu yüzdendir ki Türkiye’nin en güçlü firmaları bu sektöre yaptıkları yatırımların karşılığını alamamış çoğu da zarar ederek açtıkları firmaları kapatmak zorunda kalmışlardır.

Eskişehir de de durum Türkiye’dekinden farklı değildir. Bilişim sektörün de üretim, pazarlama ve hizmet standartlarının oluşturulamaması sektörün problemlerindendir.