İnsan Kaynakları Yazılımı

İnsan Kaynakları Yazılımı

İnsan Kaynakları Yazılımı [İK Yazılımı] : İşletmeler de çalışan personellerin eğitim, yetenek, kıdem, tecrübe, performans ve ücret bilgilerini içerir. Bu bilgilerden üretilen raporlar ve analizler ile personelin daha verimli ve etkin yönetilmesini sağlar.

E-Yaz İnsan Kaynakları Yazılımı [İK Yazılımı] ile; İşletmelerde personellerin işe alma ve yerleştirme ile başlayan maaş ve ücret bordro hesaplamaları ile devam eden performansa bağlı terfi t ve tenkisat derecelendirmesinin yapılmasıyla sonuçlanan süreçleri takip edebilirsiniz.

İK Yazılımı İşe Alma Yerleştirme

İşe Alma ve Yerleştirme

İşe Alma ve Yerleştirme

İnsan Kaynakları yazılımı ile İş başvurularını ergonomik çerçevede inceleyebilir, kıyaslayabilir, değerlendirebilir ve kurumsal CV havuzunuzu oluşturabilirsiniz. insan kaynakları Başvurulara davetler gönderebilir, mülakat notlarınızı özel bir sayfaya yazabilir, doğru işe doğru personeli daha hızlı belirleyebilir ve işe alım sürecini gerçekleştirebilirsiniz.

İK Yazılımı Özlük Modülü

Özlük Modülü

Özlük Modülü

İnsan Kaynakları Yazılımı Özlük modülü ile;

En değerli kaynağınız şüphesiz ki insan kaynağınız. Özlük modülü sayesinde, personelinize ait tüm hususi bilgileri depolayabilir, süzebilir,  insan kaynakları çıktı alabilir ve gerekirse tüm arşiv kayıtlarına etkin bir şekilde ulaşabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yazılımı Bordro

Bordro

Bordro

Puantaj, Hakediş ve Maaş

İnsan Kaynakları Yazılımı Bordro modülü ile, çalışanlarınızın maaş hakediş ve puantaj tahakkuk işlemlerini yasal güncel mevzuata uygun olarak hesaplayabilir, yasal eklenti ve kesintileri uygulayabilirsiniz.

Personel Devam Kontrol Sistemi

PDKS

PDKS | Personel Devam Kontrol Sistemi Entegrasyonu

PDKS

İnsan Kaynakları Yazılımı Bordro modülü ile, PDKS cihazlarını entegre çalıştırabilirsiniz. Bu sayede PDKS cihazlarından günlük dijital puantaj çizelgesi alabilir ve hazırlayabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yazılımı Performans

Kadro | Performans

Kadro Performans

Tanımladığınız performans değerleme kriterlerinizi ve süreçlerinizi  dijital ortama taşıyarak hem hız kazanabilir hem de verimliliğinizi artırabilirsiniz.

E-Yaz Yazılım insan kaynakları yazılımı ile  Kadro ve Norm Kadro tanımlamaları yapabilir, terfi ve tenkisat derecelendirmesini uygulayabilir ve haritalandırabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yazılımı Muhasebe Entegrasyonu

Muhasebe Entegrasyonu

Muhasebe Entegrasyonu

Muhasebe Entegrasyonu

insan kaynakları Personel giderlerinizi, arzu ederseniz dağıtım anahtarları kullanarak çalışma kadro ve koşullarına uygun olarak gider merkezlerine pay edebilir ve otomatik muhasebeleşme işlemini yapabilirsiniz.

Raporlama

Tüm yasal raporlarınızı alabilir ve bunları başka ortamlara transfer edebilirsiniz

E-Yaz Yazılım Ürünleri
E-Yaz Yazılım Ürün Fiyatları