Programlama Dilleri

Programlama Dilleri belirli bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dilini kullanan,çeşitli görevler için tasarlanmış elektronik cihazların birbiri ile uyumlu şekilde görevlerini yerine getirmesini sağlayan makine komutlarının oluşturulmasın da kullanılan dillere Programlama Dilleri denir. Komutları veren kişiye de Programcı denir.

Bir program oluşturmak istiyorsak önce makinelerle anlaşabilmeli ve bilgisayara neyi, ne zaman, nasıl yapacağını belirtmemiz gerekir. Programlama Dilleri ve algoritmalar, insanlar ile bilgisayarlar arasındaki iletişim aracıdır. Programlama dilleri 3 seviyede incelenir:

1-)Yüksek Seviyeli Diller: Konuşma diline yakın olan programlama dillerine yüksek seviyeli Programlama Dilleri denir. Visual Basic, Pascal…  dilleri gibi

2-)Orta Seviyeli Diller: Makine diline de konuşma diline de çok yakın olmayan dillere orta seviyeli Programlama Dilleri denir. C, C++(C Plus) , C# (C Sharp), Java… dilleri gibi

3-)Alt (Düşük) Seviyeli Diller: Makine diline yakın olan programlama dilleridirMakine ve Assembly…. dilleri gibi

Programlama Türleri

 • Yapısal Programlama

  Yazılım üretiminde alt programların ve fonksiyonların kullanıldığı programlama tekniğine yapısal programlama denilmektedir. Yapısal Programlama ile üretilen yazılımın kontrolü kolaylaşır, hata oranı azalır ve gereksiz kod yazılmaz.

 • Modüler Programlama

  Yazılım üretiminde alt program ve fonksiyonlardan oluşan modüllerin kullanıldığı programlama tekniğine modüler programlama denilmektedir. Bu programlamada her modül kendi verisine sahip olduğu gibi ana program içinde tanımlı değişkenleri de içerir.

 • Nesne Tabanlı Programlama

  Yazılım üretimin de hazır nesnelerin kullanıldığı ve bu nesnelerin birbirine mesaj göndererek etkileşim içinde bulunduğu programlama tekniğine nesne tabanlı programlama denilmektedir. Bu teknikte alt programların çoğaltılmasına gerek kalmaz. Nesne gerekli olduğu zaman bir mesaj alır, kendi kopyasını oluşturur kopya nesnenin işi bitince de kendisini yok eder.

 • Olay Temelli Programlama

  Üretilen Yazılımlarda, kullanıcıların yapacakları işleme göre programın hareket etmesi tekniğinin kullanıldığı programlamalardır. Bu programlama tekniğin de Mouse  menüler ve pencereler üzerinde oldukça yaygın olarak kullanılmıştır.  Bu da işlemlerin daha basit, daha kullanışlı ve fonksiyonel olmasını sağlamıştır.

E-Yaz Yazılım Ürünleri
E-Yaz Yazılım Ürün Fiyatları

Yaygın olarak kullanılan Programlama Dilleri

Her programlama dili özel bir amaca hizmet eder. Programcılar yazılımdaki farklı problemleri çözmek için çeşitli programlama dillerini  yazmışlardır.

C Programlama Dili

C programlama dili yapısal, esnek, güvenilir ve birden çok platformda çalışabildiği için taşınabilir bir dildir. Veri tabanı sistemleri, İşletim sistemleri, derleyiciler ve debug  gibi sistem programlarının yazılımında C dili kullanılır. Gömülü sistemler üzerinde çalışmak istiyorsanız, öğrenmeniz gereken dillerden biridir.

C Programlama Dilinde Bilinmesi Gerekenler

 • Her komut noktalı virgül (;) ile sonlanır.
 • Programda en az bir Main(); fonksiyonu bulunmalıdır.
 • C programlama dilinde bulundan kod parçacıkları açık süslü parantez ({) ve kapalı süslü parantez(}) arasında yazılır.
 • Karşılaştırma ifadelerinde “=” yerine ” == “ kullanılmalıdır.
 • C de klavyeden bir değer alabilmek için scanf(); fonksiyonu kullanırız.
 • Ekrana herhangi bir şey yazdırmak istiyorsak printf(); fonksiyonu kullanmalıyız.

Örnek

#include

int main( void )

{

int sayi;

printf(“Değer giriniz: “);

scanf(“%d”,&sayi);

printf(“Girilen değer: %d\n”,sayi);

return 0}

}

 • C dilinde yazılan kodlarda küçük-büyük harf ayrımı vardır.
 • Program içinde kullanılacak olan değişken ve sabitlerin tanımlanması gereklidir.

C ++ Programlama Dili

Nesneye yönelik programlama yapabilen C dilinden türemiş  bir dildir. Oyun motoru yazılımı, grafik arayüz uygulamaları, ticari yazılımlarda C++ kullanılır. Google Chrome, Mozilla Firefox, Winamp ve birçok adobe uygulaması C++ ile oluşturulmuştur.

C ++ Programlama Dilinde Bilinmesi Gerekenler

 • C; printf() ve scanf() gibi I/O fonksiyonları yerine, C++ da ise; cout << ve cin >> kullanılır.
 • C++’in << ve >> gibi I/O operatörlerini kullanabilmek için başlığını eklememiz gerekmektedir.

Örnek

#include

using namespace std;

int main() {

cout <<  "E-Yaz Yazılıma Hoş geldiniz…" << "\n";

return 0; }

C# Programlama Dili

Microsoft tarafından, nesneye dayalı C++ ve Java’nın avantajlı yönlerinden geliştirilmiştir.Programcıya mobil uygulamadan web programlamaya,masaüstü programlamalardan buluta ve oyun geliştirme gibi yerel ve internet uygulamalarında yazılım geliştirmek için kullanılan dillerden biridir.

C # Programlama Dilinde Bilinmesi Gerekenler

 • . Net Framework platformu için oluşturulmuş nesne yönelimli dildir.
 • Gelişmiş derleyicisi (debugger) ile hata olasılığını en aza indirgemektedir.
 • C# konusunda uygulama geliştiricilerin bilmesi gereken önemli noktalardan biri ‘using’ komutuyla eklenecek referansların bilinmesidir.
 • C# uygulamaları hafıza ve işlemci gereksinimleri ile tutumlu olmak üzere tasarlanmıştır.

Örnek

using System;

namespace ilk_kodumuz

class ilk_kodumuz

{

static void Main ( string[] args)

{

İnt sayi1 = 3, int sayi2 = 1, int sonuc = 0;

sonuc = sayi1 + sayi2;

Console .WriteLine( “Sonuc: ” + sonuc);

Console .ReadKey();

}

}

JAVA Programlama Dili

Ağ ve İnternet uygulamaları için geliştirilmiş, bağımsız platformlu, nesne yönelimli ve ağ üzerindeki her bilgisayarda çalışabilen bir dildir. Oracle Java tarafından geliştirilen Android  cihazlarda uygulama yazmak için kullanılır.

Java Programlama Dilinde Bilinmesi Gerekenler

 • Java dili otomatik bellek tahsisi yapar ve işi biten nesneleri bellekten yok eder.
 • Programcıya kalıtım, polimorfizm, modüler programlama, hata ayıklama (debug) ve kodların yeniden kullanılabilmesi gibi önemli avantajlar sunar.
 • Java ile yapılan uygulamalar arasında; Yazılım geliştirme araçları, uygulama programları ara yüzleri ve kullanıcı ara yüzü araçları gibi bazı uygulamalar kullanılmaktadır.

Visual BASIC

Windows tabanlı uygulamalarda kullanılan ve kullanımı kolay görsel araçları ile Microsoft Tarafından geliştirilmiştir. Türevleri: Visual Basic for Applications; Microsoft Office gibi yazılımları geliştirmek için, VBScript; ASP gibi host üstündeki Visual Basic betiklerini çalıştırmak için kullanılır. Visual Basic.NET; NET Framework üzerinde çalışır.

Phyton Programlama Dili

Öğrenimi kolay, hızlı ve derleyici ihtiyacı olmayan her platformda çalışabilen bir dildir. Hacking  programlamalarda, Arduino uygulamalarında ve  web yazılımlarında kullanılır.

PHYTON Programlama Dilinde Bilinmesi Gerekenler

 • Açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir yazılımdır.
 • Windows,Linux /Unix ve Mac-OS üzerinde çalışmasının yanı sıra Java ve .NET sanal makinelerinde de port edilmiştir.
 • Phyton nesne yönelimli programlama, fonksiyonel ve yapısal programlama gibi birçok programlama tekniklerini destekleyen bir dildir.

Php Programlama Dili

Web sitelerini programlamak için kullanılan ve Server (sunucu) tarafından çalıştırılarak verileri HTML olarak browserda  (Internet Explorer, Google Chrome…) gösteren bir dildir.

PHP Programlama Dilinde Bilinmesi Gerekenler

 • PHP’nin en gelişmiş ve güçlü özelliklerinden biri, geniş veritabanı (Database) desteğidir. Mysql Veri tabanı ile yüksek bir hızla çalışabilir ve bunun yanında Oracle, MSSQL gibi veritabanlarıyla (Database) da güvenli bir şekilde çalışabilmektedir.
 • SEO yani search engine optimization, Türkçe’ siyle arama motoru optimizasyonu PHP tabanlı ve uzantılı sayfalarla daha çok barışıktır.

SWIFT: Programlama Dili

Apple’ın kullandığı MAC OS ve İOS sürümlerini geliştirmek için kullanılan nesne yönelimli programlama dilidir.

Pascal Programlama Dili

Bilgisayar programlamayı öğreten ve çabuk anlaşılır bir dildir.

Delphi Programlama Dili

Web,masaüstü,konsol ve mobil uygulamalar için geliştirilen ve Turbo Pascal dilinin görsel sürümü olarak bilinen bir dildir.

Matlab Programlama Dili

Teknik ve bilimsel hesaplamalar için yazılmış, hızlı analiz  ve tasarım özeliğiyle mühendislik alanlarında kullanılan bir dildir.Modelleme ve simülasyon,matematik fonksiyonları ve veri analizi gibi konularda kullanılmaktadır.

Assembly Programlama Dili

Karmaşık makine dilini, basite indirgeyerek alfabetik sıraya göre kodlayan bir dildir.Ufak bir  komut yazmak için uzun kodlamalar yapmanız gerekir.Elektronik cihazlarda kullanılmaktadır.

Programlamaya ilginiz var ve “Hangi programlama dilini seçmeliyim?  ya da “Programlamaya ilk adımı nasıl atmalıyım?” diyorsanız :

 • Yabancı dilinizi geliştirmeye gayret etmelisiniz.
 • Ne yapacağınıza ve hangi alanda kendinizi ifade edebileceğinize karar vermelisiniz.
 • Seçtiğiniz alana uygun bir programlama dili seçmeli ve geliştirmelisiniz.
 • İnternette programlama öğrenmeniz için birçok kaynak mevcut fakat siz doğru kodlama yapan ve videolarla destekleyen kaynakları seçmelisiniz.
 • Programlama dillerinin temel taşını oluşturan algoritma yapısını iyi öğrenmelisiniz.
 • Kodunuzu daha anlaşılır hale getirmek istiyorsanız, yorum satırlarıyla kodunuzu desteklemelisiniz.
 • En önemlisi azimli, yeniliğe açık, sabırlı olmalı, işinizi sevgi ile yapmalı ve çok çalışmalısınız.