Servis Destek Hizmeti

Versiyon Güncelleme

Versiyon Güncelleme Hizmeti

Versiyon Güncelleme

Versiyon Güncelleme

Kullanım lisans hakkının satın alındığı E-Yaz Yazılım ürünlerinin, yeni sürümleri çıktıkça, bu sürümlere yükseltilmesi hizmetidir.

Uzaktan Destek

Uzaktan Servis Destek

uzaktan destek hizmeti

Müşterinin Sistemle ilgili kullandığı yazılımların kullanımında meydana gelen problemlerin çözümünde uzaktan verilecek hizmet ve desteklerdir. Bu destekleri şu şekilde sınıflandırabiliriz.

  • TELEFONLA DESTEK; Müşterinin uygulama esnasında çıkan sorunlarını gidermek için telefonla ve/veya e-maille verilen destek hizmetidir.
  • ONLINE DESTEK; Müşterinin izni ile modemle bilgisayarına bağlanarak online  verilen destek hizmetidir.
  • UZAKTAN ACİL DESTEK; Müşterinin hafta arası 18,00-24,00, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 24 saat uygulama esnasında çıkan acil ve önemli sorunlarını gidermek için,  sözleşmeli müşterilere verilen telefonla ve/veya online olarak verilen servis destek hizmetidir.

Yerinde Destek

Yerinde Destek

Yerinde Destek Hizmeti

MÜŞTERİ İŞ YERİNDE DESTEK, Müşterinin uygulama esnasında çıkan sorunları telefonla, e-maille veya Müşterinin izni ile modemle bilgisayarına bağlanarak giderilemiyorsa veya Müşterinin yapacağı çalışma çok sık tekrarlanmayan ve riskli bir uygulamaysa, sorunun giderilmesi veya söz konusu çalışmaya nezaret için Müşteri iş yerinde verilen servis destek hizmetidir.

Veri Tabanı Uzmanından Destek

SQL Server Veritabanı ile ilgili uzman desteği gerektiren durumlarda, Microsoft Server Administrator sertifikalı Personeli ile, Müşteri iş yerinde veri tabanı servis destek hizmetidir. [Sözleşmeli müşterilerin data bozulmalarına öncelikle uzak masa bağlantıları ile veya data’ nın E-Yaaz yazılıma getirilmesi ile destek verilir.]

Matbu Formları Tasarlama Desteği

İrsaliye, toptan ve perakende fatura, sipariş fişleri, sevkıyat ve transfer fişleri, sözleşmeler, tahsilat ve gider pusulaları gibi matbu formlara dökülen çıktıları Müşteri talebine göre tasarlamak hizmetidir.

Ürün Etiketi Tasarım Desteği

Barkotlu veya barkotsuz etiketleri, Müşteri talebine göre tasarlama hizmetidir.

Sayım Desteği

Müşterinin Merkez ve Şubelerinde yapılacak sayımların ne zaman, nasıl yapılması hakkında Müşteriye bilgi vermek, sayım sonuçlarının bilgisayarlara aktarımı ve sayım sonuçları raporlarının alınması için destek vermek hizmetidir.

Açılış Kapanış Devir İşlemleri Desteği

Güncel veri tabanlarının yıl sonu devrini almak, yeni firmalar/yeni veri tabanları açmak, hesap planlarını yeni firmalara aktarmak, stok, cari hesap, alış/satış fatura devirleri almak, muhasebe–bilanço-kar/zarar-gelir tablosu çalışmaları için telefonla veya Müşteri iş yerinde destek hizmeti vermek.

Eğitim

Eğitim Hizmeti;

Müşterinin lisanslı olarak satın aldığı yazılımların kullanım eğitimleri hizmetidir.

Tamamlayıcı Eğitim

İlk eğitim ve ilk uygulama esnasında yeterince anlaşılmamış veya eksik kalmış hususlar için verilen tamamlayıcı eğitim hizmetidir.. Eğitimler yetkili eğitim merkezleri veya Web Cast üzerinden verilir.

Yeni Versiyonlar İçin Eğitim Seminerleri

Yeni versiyonlardaki yenilik ve değişiklikleri anlatmak için eğitim seminerleri hizmetidir. Seminerler E-Yaz Merkez ofisten Müşterinin iş yerindeki bilgisayarlarından izleyebileceği Web Cast eğitimleri veya yetkili eğitim merkezlerinde yapılır.

Sertifika Seminerleri

Anlaşmalı Eğitim Kurumlarında veya E-Yaz ofisinde 5-10 günlük sonun da katılımcılara sertifika verilecek kapsamlı eğitim hizmetidir. Sertifika eğitim seminer tarihleri E-Yaz tarafından müşteriye bildirilir. Müşterin katılıp katılmama inisiyatifi kendisine aittir.

Web Cast Eğitimleri

E-Yaz Merkez ofisten, Müşterinin iş yerindeki bilgisayarlarından izleyebileceği ve sorular da yöneltebileceği WEB CAST eğitim hizmetidir.

Süresiz Eğitimler

Müşterinin E-Yaz Yazılımın planlı eğitim programlarına uzaktan sürekli katılabileceği eğitim hizmetidir.

Yazılım Hatalarının Giderilmesi

E-YAZ, Yazılımın en iyi şekilde beklenen neticeleri vermesi için, azami özeni göstermiştir. Ancak Yazılım, Müşteri tarafından olduğu gibi kabul edilmiştir. Yazılımının hiç hata yapmayacağı ve kullanıcının özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir taahhüdü de mevcut değildir. Buna rağmen, Müşterinin kullanım lisans hakkını satın aldığı Yazılım, mantık ve yazılım hatalarına karşı hataları düzeltme hizmetidir.Hataları gidermek için; ara versiyon mu, komple versiyon mu, yoksa sadece hatalı programın doğrusunun mu yüklenmesi gerektiğine E-YAZ karar verir.

Yazılımda Değişiklik Talepleri

Müşterinin Yazılımda talep ettiği köklü değişiklikler, ilave ve değişiklik istekleri, genel uygulama prensipleri ve Yazılımın organizasyon ve mantığına ters düşmüyorsa gerçekleştirilmeye çalışılır. Taleplerin yapılıp yapılamayacağına E-YAZ karar verir. Söz konusu çalışmaya başlamadan önce, Müşteri Yetkilisi ile işe başlama ve bitiş tarihleriyle bu çalışmanın bedeli ve ödeme koşulları görüşülür, mutabakata varıldıktan sonra çalışmaya başlanır.