ERP Nedir?

ERP : Kurumsal Kaynak Planlaması [Enterprise Resource Planning ] en basit tanımıyla; Bir şirketin, işletilmesi için bir araya getirilen bütün kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan sistemin adıdır.

Bir başka deyişle kurumsal kaynak planlaması  bir işletme de iş gücü, makine, malzeme gibi gerekli olan kaynakların verimli olarak kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerinin genel adıdır.

Kurumsal Kaynak Planlaması sistemleri, işletmelerin bilgi paylaşımlarını kolaylaştırmak ve işlemsel verimliliği arttırmak için kurulan ve işletme genelindeki ortak kaynaklara erişimi hızlandırarak iş süreçlerini standart hale getiren bir araçtır.  [Shen 2016]

ERP’nin ne olduğu konusuna akademik bağlamda üzerinde anlaşılmış genel kavramlar bulunmasına karşın, tanımı üzerinde tartışmalar devam etmektedir. Kurumsal Kaynak Planlaması kavramı için değişik açılardan bakarak farklı tanımlar yapmak mümkün olsa da en genel şekilde, bir şirkette süregelen tüm bilgi akışının uyumunu sağlayan ticari yazılım paketleri olarak tanımlanabilir.[Davenport, 1998]

ERP, organizasyonel hedeflerin gerçekleştirilmesi ve işletmenin tüm fonksiyonlarını bütünleştirmek için, işletmenin tüm ihtiyaçlarını, bir organizasyonun tüm süreçlerini göz önünde tutarak yöneten ve planlayan bir yazılım çözümüdür. [Kumar, 1998]

Yazılar

Tedarik Zinciri

Tedarik Zinciri Yönetimi

ERP | KOBİERP | E-Yaz Yazılım

ERP | KOBİ ERP

Stok Yönetimi

Stok Yönetimi

ERP Sisteminin Faydaları

ERP Sisteminin Faydaları