Stok İşletmelerin üretimde kullanmak, satmak ya da tüketmek maksadıyla tedarik ettiği, normal faaliyet dönemlerinde satılacak, işleme girecek, tüketilecek ya da kullanılacak varlıklardır.

Stoklar satışı veya üretimi gerçekleşene kadar işletmeye ait mağaza ya da depolarda bekletilirler.

Stoklar, işletmelerin satışta ürünün müşteriye en kısa sürede teslim edilmesini sağlamak için elde tutulurlar. Üretim yapan işletmelerde ise üretim aksamalarını gidermek amacıyla tedarik edilir ve depo gibi uygun alanlarda tutulurlar.

İlk madde ve malzemeler üretime gönderilirken çeşitli değerleme yöntemleriyle değerlendirilir. İşletmeler, stoklarda etkinliği sağlamak için stok türüne ve işletmenin yapısına uygun maliyeti de göz önünde bulundurmalıdır. Bu maliyeti minimum değere indirebilmek için uygun değerlendirme yöntemini kullanmalıdır

Stokların Sınıflandırılması

Stoklar, üretim yapan işletmelerde;

  • Ham madde ve satın alınan diğer malzemeler,
  • Bileşenler [Montaj için bekleyen malzemeler]
  • Yarı Mamul [Yarı işlenmiş mamul ürün bileşeni olarak kullanılan parçalar]
  • Mamul [İşlenmiş parçalar]
  • Tamamlayıcı Malzemeler [Direk mamul ürün de olmayan ama üretim yapılan işletmelerde olması gereken parçalar. (Aletler, ofis malzemeleri vs. gibi) ]

Yazılar

Stok Yönetimi

Stok Yönetimi

Ticari Yazılımlar

Ticari Programlar