Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Neden Gereklidir

Tedarik Zinciri Yönetimi, bir ürünü hammaddeden mamullere ya da hizmetlere dönüşünceye kadar bütün bileşenleri ile ortaya çıkarma ve yönetme sürecidir.

    Günümüzde firmalar artan rekabet koşullarından dolayı daha fazla ürün pazarlamak ve ürünlerinin maliyetlerini en aza indirmek istemektedir. Bu sebeple işletmelerin, müşterilerinin istediği miktarda ürünleri üretmesi ve zamanında ulaştırması gerekmektedir. Bu gereksinimlere bağlı olarak Tedarik Zinciri Yönetim felsefesi oluşmuştur.

Tedarik zinciri yönetimi, sürekli olarak geliştirilmesi gereken, yenilik ve değişime açık dinamik bir yapıya sahiptir. ‘SCOR’ (Tedarik Zinciri İşlemleri Referans Modeli) işletme yöneticilerine yol gösterici olmaktadır. Bu model de 5 süreç yer almaktadır:

·       Planlama: Arz-talep dengesini dikkate alarak hammadde, kaynak, mamul, üretim ve teslimat gereksinimlerini belirler.

·       Kaynak Süreci: Planlanan ve gerçekleşen talebi temin etmek için mal ve hizmetlerin karşılanma sürecini içermektedir.

·       Yapma /Üretim Süreci: Planlanan ve gerçekleşen talebi temin etmek için istenilen ürünün üretimini kapsamaktadır.

·       Teslim Süreci: Üretilen ürünün teslim ile ilgili sipariş, nakliye, teslimat yönetimi ile ilgili işleri kapsamaktadır.

·       Geri Dönüş Süreci: Tüketiciye teslim edilen ürünün, herhangi bir nedenle iadesi sonucunda müşteri ödeme ve teslimat iadesi konularıyla ilgilenir.

 

    SCOR modeli; tedarik zinciri yönetiminde, müşteri taleplerinin kendisine teslimi sürecinde her aşamayla bağlantılı olan tüm faaliyetleri içerir. Model işletmeler arasında kullanılan standart bir yöntemdir.

Tedarik Zinciri Ne demektir

Tedarik zinciri, malzeme ve parçaların temel hammadde hallerinden ürüne dönüşüm sürecini ve ürünlerin perakendeci ve ya tüketiciye ulaşıncaya kadar geri dönüşümde dahil olmak üzere tüm evrelerini içeren sistemdir. Tedarik zinciri; malzeme tedariki, ürünlere dönüşümün ve tamamlanmış ürünlerin müşteriye ulaşımı aşamalarında görev alır.

Tedarik Zinciri Bileşenleri

Tedarik zincirindeki aktörler, faaliyetler ve odaklı olmak üzere 3’e ayrılmıştır.

AKTÖRLER

Tedarik zinciri içerisinde yer alan kişi ve örgütlerdir. Aktörler bazen tek başlarına bazen de bir bütün halinde zincirdeki kontrolü sağlarlar. Aktörler içerisinde;

 • Üretici/İmalatçılar: Hammadde, yarı mamul ve mamul gibi ürün çıktılarını işleyen işletmelerdir. Ürünler fiziki ürün olabildiği gibi yazılım, tasarım ve ya hizmet biçimlerinde olabilir.
 • Tedarikçiler: Üretici ve müşteri arasındaki ürün maliyetini yöneten, müşteriye ürün devamlılığını sağlayan işletmelerdir.
 • Müşteriler: Ürün talep eden kişi ya da kurumlardır.
 • Distribütörler/Toptancılar: Üreticilerin ürünlerini, işletmelere dağıtım ve ulaşımında görev alırlar.
 • Perakendeciler: Son kullanıcı olan müşteriye ürünün ulaşmasını sağlar. Dağıtım şebekesinin son noktasıdır. Müşterilerin istek ve taleplerine göre ürünlerini belirlerler.
 • Depolar: Fiziki ürün akışının sağlanması için yararlanılan işletmelerdir. Müşteri işletmenin kendi deposu olabileceği gibi, işi depoculuk olan lojistik hizmet sağlayıcılarından da yararlanılabilir.
 • Hizmet Sağlayıcıları: Zincirde tamamlayıcı özellikli üçüncü taraf işletmelerdir. Örnek hizmet sağlayıcılarına; finansal hizmetler, reklam tasarım, güvenlik ve beslenme hizmetleri verilebilir.

KAYNAKLAR

Somut, soyut ve insan varlıklarını kapsar. Bu kaynaklar birbirleri ile bağımlı ya da heterojen olabilir. Kaynaklara örnek olarak: bilgi, malzeme, finansal ve insan kaynakları verilebilir.

FAALİYETLER

Ürün dönüşüm işlemlerini, ticari işlemleri, zincir içerisindeki döngüleri kapsar. Faaliyetler kaynakları birbirine bağlar. Kaynakların değiş-tokuşunda görev alır. Faaliyetlere örnek olarak: Planlama, Kaynak sağlama, Üretim/imalat ve Hizmet/servis faaliyetleri verilebilir.

E-Yaz Yazılım Ürünleri
E-Yaz Yazılım Ürün Fiyatları

Tedarik Zinciri Yönetimi Neden Gereklidir?

Tedarik zinciri yönetimi; hammaddenin ürüne dönüşüm süreci ile o ürünün son müşteriye ulaşmasına kadar geçen evrelerde, zincirde hem aşağı hem de yukarı bilgi ve malzeme koordinasyonu ve kontrolünü sağlar.

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçleri

Tedarik zincirini yönetiminin amacı; yüksek kaliteli ve düşük maliyetli ürün üretilmesidir. Bu yüzden üretimin kalitesi ve hataları yönetimdeki süreçlerden kaynaklanmaktadır. Bu süreçler talep ve sipariş yönetimi, planlama, stok yönetimi, depo yönetimi ve sevkiyat olarak bilinmektedir.

Talep ve Sipariş Yönetimi

Talep ve Sipariş yönetimde amaç; müşterinin siparişlerini hızlı ve entegre bir şekilde kendisine ulaştırılmasıdır. Bu nedenle işletmeler, üretim imkânlarını müşteri ihtiyaçlarına göre dengelemeye çalışmalıdır. Müşteri taleplerini, tedarik zincirinde üst tabakalara geçişini hızlandırmak için müşterilere ait ortak bilgiler havuzda toplanmalı ve altyapı oluşturmalıdır. İyi bir sipariş yönetimi; siparişin kabulünü, teslimini ve siparişin bedelini kapsamaktadır.

Satın Alma Yönetimi

Satın alma yönetimi; müşteri siparişlerini istenilen zamanda, ürünlerin kaliteli ve uygun maliyetli elde edilmesini sağlar. İşletmelerin satın alma yönetimi ile müşteri şirketlerin satın alma prensipleri uyumlu olmalıdır. Tedarikçi performanslarının takibinin iyi yapılması ve tedarikçi ile işletme arasında entegre, hızlı ürün ulaşımı sağlanmalıdır. Satıcı firmanın, kendi mallarını işletme deposunda yönetebileceği alt yapı sistemi oluşturmalıdır.

Planlama Yönetimi

Planlama yönetimi; Müşteri siparişlerinin zamanında karşılanması için üretim süreçleri, malzeme temin ve ulaşım yönetimi gibi işlevlerin planlanmasını sağlar. Müşteri taleplerinin ve satış trendlerinin değişme koşulları dikkate alınarak sistematik, yenilenmeye açık planlamalar yapılmalıdır. Uzun dönemli planlamalar gözden geçirilerek, kısa dönemli programlar aksatılmamalı ve üretimde beklemeler oluştuğunda ulaşım ve hazırlık süreleri kısaltılmalıdır.

Stok Yönetimi

Stok yönetimi; şirketin stok miktarı hedefine uygun ürün ve malzemelerin, üretim planına göre belirlenmesini sağlar. Stok takibi bir sistem üzerinden yapılmalı ve stok hareketleri incelenmelidir.

Üretim Yönetimi

Üretim yönetimi; tedarik zincirinin işletme tarafından en önemli sürecidir. Malzeme ve hammaddelerin doğru araçlarla, iyi performansla ve düşük fireyle ürüne dönüşümünü yönetir. Müşteri istekleri doğrultusunda üretim parti büyüklüklerini ve ürünü hazır etme sürecini planlar.

Depo Yönetimi

Depo yönetimi; stokların uygun şartlarda ve uygun maliyetlerde saklanabilmesini sağlayan süreci yönetir. Bir ürünün nerede depolanacağı ve depodan sevkiyat süreci tedarik zincirinin önemli bir unsurdur. Depo yerleşimi ürünün karakteristik özelliklerine uygun olmalı ve o ürünün zarar görmeyecek şekilde sevkiyatı yapılmalıdır.

Sevkiyat ve Dağıtım Yönetimi

Sevkiyat ve dağıtım yönetimi; satışa hazır ürünün depolardan, müşterilerin istedikleri noktalara dağıtım sürecini yönetir. Sevkiyat planlamasının otomatik bir sistem üzerinden kontrolü sağlanmalıdır. Sevkiyat ve dağıtım performansı sürekli ölçülmeli ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Sevkiyat ve Dağıtım Yönetimi

Sevkiyat ve dağıtım yönetimi; satışa hazır ürünün depolardan, müşterilerin istedikleri noktalara dağıtım sürecini yönetir. Sevkiyat planlamasının otomatik bir sistem üzerinden kontrolü sağlanmalıdır. Sevkiyat ve dağıtım performansı sürekli ölçülmeli ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Tedarik Zinciri Yönetimi’nin Faydaları

 • Müşteri memnuniyetini sağlar.
 • Toplam maliyetlerde tasarruf sağlar.
 • Teslimat performansını iyileştirir.
 • Siparişlerin en iyi şekilde oluşmasında rol alır
 • Üretimin devamlılığını ve kalitesini artırır.
 • Değişen rekabet koşullarına uyumu kolaylaştırır.
 • Müşteri talep ve isteklerini daha iyi tahmin etmeyi sağlar.

İşletmelerin Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi Oluşturması İçin Cevaplaması Gereken Sorular?

 • İşletme faaliyetleriniz doğrultusunda temin etmek istediğiniz ürün ve hizmetler nelerdir?
 • Almak istediğiniz ürün ve hizmetlerin kalite seviyesi ile fiyat beklentiniz ne aralıkta olmalıdır?
 • Ürün ve hizmetlerinizi temin etmek için çalışmak istediğiniz tedarikçi firmanın özellikleri nelerdir?
 • Ürünlerinizi saklamak ve stok hedeflerinizi gerçekleştirecek bir deponuz var mı yoksa aradığınız depo özellikleri neler olmalıdır?
 • Ürün ve hizmetlerinizi detaylı incelemek için otomatik bir sistem üzerinden takibini yapmak ister misiniz?

Yukarıdaki sorular firmanız tarafından cevaplandırdığınızda, cevap ve isteklerinize uygun iyi bir tedarik yönetim sürecine sahip olabilirsiniz.