Teklif Yazılımı | Teklif Yönetimi | KOBİ ERP

Alınan ve verilen teklif takibi

teklif yazılımı alınan ve verilen teklif oluşturma

alınan ve verilen teklif oluşturma

E-Yaz KOBİ ERP Teklif yazılımı ile alınan verilen teklifleri sisteme kaydedebilirsiniz.  Tekliflerin sisteme kaydedilmesi ile günlük, haftalık, aylık, yıllık veya iki tarih arası tekliflerinizi inceleyip teklif analizlerini rahatlıkla yapabilirsiniz.

Kısa zamanda detaylı teklif oluşturma

Kısa zamanda detaylı teklif oluşturma

Kısa zamanda detaylı teklif oluşturma

Teklif oluşturmak teklif vererek satış sürecini başlatan firmalar için önemli bir çalışmadır.Teklif de ürüne ait resim, özellik ve açıklamaların bulunması, ödeme ve diğer koşulların detaylı olarak belirtilmesi, kullanılan teklif başlık açıklamaları ve teklif tasarımı teklif verilen firma açısından dikkate alınacak ayrıntılardır.Daha teklif verme aşamasın da yapılan bu özenli çalışma teklif oluşturan firmaya karşı pozitif bir yaklaşım oluşturacaktır.Tekliflerin yukarıda bahsedildiği gibi oluşturulmasını kuşkusuz isteyen her firma değişik çalışmalarla gerçekleştirebilir. Burada önemli olan teklif oluşturmaya harcanan zaman ve teklifte ki hatasızlık oranıdır.

E-Yaz KOBİ ERP Teklif programı ile; verilen teklifleri, tekliflere ait seçenekli açıklamaları, ek notları ve diğer birçok özelliği kullanarak çok kısa zaman da, detaylı ve hatasız oluşturabilirsiniz.

Teklif analizleri

Tekliflerin analizi

Tekliflerin analizi

Teklif toplayarak ürün satın alan firmalar, topladıkları tekliflerde ürün temrin süresi, fiyat, ödeme koşulları, garanti ve hizmet koşulları kriterlerini göz önüne alarak bir veya birden fazla firmayı tercih ederler. Kriter puanlaması ile en yüksek puanı alan firmadan bütün ürünleri alabilecekleri gibi, ürün bazında ki kriterlere bakarak değişik firmalardan tedarik yolunu seçebilirler.

E-Yaz KOBİ ERP Teklif yazılımı ile; alınan teklifleri sisteme işleyerek teklif veren firmaların değerlendirmesini belirlenen kriterlere göre değerlendirmesini anlık ve geriye dönük çok daha kolay yapabilirsiniz.

Ürün teknik özelliklerinin eklenmesi

Ürün teknik özelliklerinin teklife eklenmesi

Ürün teknik özelliklerinin teklife eklenmesi

Teklif toplayarak alım yapan firmalar kendi şartnamelerini hazırlayacak teknik bir altyapıya sahip değilseler, alacakları ürün ile ilgili mümkün olduğu kadar fazla bilgiye sahip olmak isterler. Teknik özellik taşıyan ürünler de bu durum daha da önem arz eder. Kobi ERP ürününe ait Stok modülün de, açılan ürün kartlarına ürün teknik özelliklerini kolayca ekleyebilirsiniz.

E-Yaz KOBİ ERP Teklif yazılımı ile de; ürünlere ait teknik özellikler bilgisini otomatik olarak teklife aktarabilirsiniz.

Revizyon takibi

Revizyon takibi

Revizyon takibi

Oluşturulan teklifler, teklif olumlu yada olumsuz olarak sonuçlandırılana kadar bir kısım değişikliklere uğramaktadır. Fiyatlar yeniden gözden geçirilmekte, ürün çıkarma ve ilave edilmeleri söz konusu olmaktadır. Ödeme kısmı da teklif sonuçlanana kadar esneme ve değişme ihtimaline sahiptir.

E-Yaz KOBİ ERP Teklif yazılımı bütün yapılan revizyonları sebepleri ile birlikte saklama özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesin de verilen tekliflerin olumlu veya olumsuz sonuçlanmasındaki sebepleri ile ilgili raporları alabilir ve doğru analiz etme imkanına sahip olabilirsiniz.

Alternatif Teklif

teklif yönetimi

alternatif teklif

Teklifi hazırlayan firma bir konuyla ilgili birden fazla teklif hazırlayabilir. Teklif toplayan firma da bazen bir konu ile ilgili bir firmadan birden fazla teklif isteyebilir. Bir konuyla ilgili oluşturulan ilk tekliften sonraki diğer teklifler alternatif teklif olarak adlandırılır.

Alternatif tekliflerin de kayıt altına alınması teklif raporların da ve yapılan analizler de alternatif teklif başlığı altın da değerlendirilmesi gerekir.

E-Yaz KOBİ ERP Teklif yazılımı ile; oluşturduğunuz tekliflerde alternatif teklifleri ilk teklife bağlı olarak sisteme kaydedebilir. Onaylanan teklifi otomatik olarak ana teklife dönüştürebilir ve alternatif teklifler ile ilgili bütün raporları rahatlıkla alabilirsiniz.

Durum takibi

Teklif durum takibi

Teklif durum takibi

E-Yaz Teklif programı ile Hazırlandı, Verildi, Beklemede, Askıya alındı, Onaylandı ve Reddedildi gibi istediğimize bağlı teklif durumlarını sisteme tanımlayabilirsiniz.

KOBİ ERP Teklif yazılımının bu özelliği ile tekliflerin güncel durumunu görebilir ve bütün teklifler ile ilgili günlük, haftalık, aylık, yıllık ve iki tarih arası teklif durum raporu alabilirsiniz. Bekleme de olan ya da reddedilen gibi sadece istediğiniz durum raporuna ulaşabilirsiniz.

Personel ve şube performansı

teklif yazılımı personel ve şube performansı

personel ve şube performansı

E-Yaz KOBİ ERP Teklif yazılımı ile personele göre verilen teklif sayılarının, verilen teklif toplam tutarlarının raporlarını alabilir ve personellere ait verilen tekliflerin yüzde kaçının onaylandığını veya red edildiğini görebilirsiniz. Birden fazla teklif veren personel varsa bu personellerin performanslarını karşılaştırabilirsiniz.

KOBİ ERP Teklif yazılımı ile işletmeniz şubeli ise, her şubeniz kendi tekliflerini oluşturabilir ve bu tekliflerin sonuç raporlarını rahatlıkla alabilirsiniz.

Teklifin sipariş veya faturaya dönüştürülmesi

Onaylanmış tekliften sipariş veya fatura oluşturma

Onaylanmış tekliften sipariş veya fatura oluşturma

KOBİ ERP Teklif yazılımı ile onaylanan tekliflerin çok kolaylıkla bir işlemle siparişe dönüştürebilirsiniz.  Bu özellik ile aylık verilen teklifler ve bunların ne kadarının siparişe dönüştüğünün takibini yapabilir ve raporlarını alabilirsiniz.

KOBİ ERP Teklif programı ile onaylanan tekliflerin bir işlemle faturaya dönüştürebilirsiniz. Faturalaştırılan teklifleri personel ve şube bazın da raporlayabilirsiniz.

Doküman ekleme

Doküman ekleme

Doküman ekleme

Verilen ve alınan teklifler çoğu zaman, fiyat, ödeme şekli, teslimat, garanti süresi ve diğer hizmet koşullarını açıklayan şartname doğrultusunda hazırlanmaktadır. Hazırlanan veya toplanan tekliflerin şartname ye uygun olup olmadığı veya şartnamelere uygunluk oranları değerlendirilerek teklifler onaylanmaktadır.

KOBİ ERP Teklif programı ile oluşturduğumuz teklife veya toplanan tekliflere şartnameleri  dokuman olarak ekleyebilirsiniz. Böylece tekliflerin şartnameye uygunluklarını daha kolay kontrol edebilirsiniz.

Farklı döviz birimleri ile teklif oluşturma

Farklı döviz birimleri ile teklif oluşturma

Farklı döviz birimleri ile teklif oluşturma

E-Yaz KOBİ ERP Teklif programı ile Dolar, Euro, TL gibi sistemde tanımlı tüm döviz birimlerine göre fiyatlandırılan ürünleri kendi döviz grubu içerisinde ayrı ayrı hesaplayabilir ve teklif verilen güne ait döviz kurundan genel toplam rakamını TL üzerinden oluşturabilirsiniz.

Poz numarası

Poz numarası

Poz numarası

E-Yaz Teklif yazılımı ile;

teklif verilen firmaya ait şubeler için gerekli olan ürün ve hizmetlerin ayrı ayrı görülmesini ve hesaplanmasını sağlamak amacı ile poz numarası verebilirsiniz. Mesela bir marketin 3 ayrı şubesine aynı anda market bilgi otomasyonu ile ilgili teklif vereceğimizi düşünelim. Şubelerin teklif tutarlarını ve verilecek ürünleri aynı teklif içerisinde ayrı olarak gösterilmesini isteyelim. Bu şekilde bir teklif oluşturmak için kullanılan nümerik sayıdır poz numarası. Bu özellik sayesin de şubelere ait verilecek ürünler ve hizmetlerin maliyetlerini teklif verilen firmaya teklifte ayrıntılı olarak belirtebiliriz.

Mail gönderme

Mail gönderme

Mail gönderme

E-Yaz Teklif yazılımı ile hazırlanan teklif seçilen firmaya ait maile ve ya maillere gönderilmesi ve mail gönderilme bilgisinin firma cari kartındaki görüşmeler kısmına otomatik olarak işlenmesini sağlayabilirsiniz.

Stok ve firma kartı açmadan teklif oluşturma

Stok ve Cari kartı açmadan teklif oluşturma

Stok ve Cari kartı açmadan teklif oluşturma

Stok Kartı

E-Yaz KOBİ ERP Teklif yazılımı ile ürün (stok) kartı açmadan da sadece ürün isim ve açıklamalarını yazarak ta teklif hazırlayabilirsiniz.

Cari Kartı

E-Yaz KOBİ ERP Teklif programı ile firma (cari) kartı açmadan da sadece firma ismi ve diğer bilgilerini yazarak ta teklif hazırlayabilirsiniz.