Yazılım ve Yönetim

Günümüz de yazılımın hayatımızın her alanına etkisi hızla artmaktadır. Otomobilimizden, kullandığımız asansörlere, evimizdeki buzdolabından cep telefonlarımıza kadar yazılımın etkili olmadığı ve kullanılmadığı alan kalmamaktadır.

Ancak günlük hayatımızdaki etkisi hızla büyüyen yazılımın işletmelerde önemi henüz çok fazla fark edilmemiştir. Hepimiz biliyoruz ki, ülkeler, mağaza zincirleri, fabrikalar  ne kadar iyi kaynaklara sahip olursa olsun, artık yazılım kullanmadan etkin bir şekilde yönetilemez.

Birçok işletme yazılımın yönetime etkisini tam kavrayamadığı için büyüdükçe ciddi sıkıntılar yaşamakta ve bir süre sonra bu sıkıntıların üstesinden gelemediği için yok olup gitmektedir. Şimdi bu durumu biraz daha ayrıntılı olarak açıklamaya çalışalım.

Kuruluş ve Büyüme

kuruluş ve büyüme

kuruluş ve büyüme

Firmalar yeni kurulduklarında kurucu iradenin yetenekleri ile orantılı olarak, pazara ve aday müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanıp büyük bir şevk ve gayretle belirli bir müşteri portföyü oluşturur.

İlk zamanlarda firmanın personel, müşteri, tedarikçi sayısı ve stokların miktarı azdır. Dolayısı ile bu konularla ilgili işlemlerin hareket sayısı da fazla değildir. İşveren tedarikçi, müşteri ve personel ile direk iletişime geçebildiği için  yaşanan problemler çok kısa zaman da çözülür.

Bu aşamada yönetim daha kolay ve daha etkindir.

Müşteri sayısı ve/veya sipariş miktarı arttıkça firma büyümeye başlar. Büyüyen firmada yeni personel ihtiyacı, sektöre bağlı olarak, şube ve/veya depo ihtiyacı ortaya çıkar. Böylece ürünlerin giriş çıkış ve yer değiştirme (depo şube gibi) hareketleri ve finans hareketleri de her geçen gün artar. Bu artış kurucu irade nenin işletmedeki her olaya müdahale etme şansını azaltır. Bu aşamada birçok işlemler ve bu işlemler ile ilgili uygulamalar personele devredilmeye başlar.

Düğüm Noktaları ve Yönetimde Zaaf

düğüm noktaları ve yönetimde zaaf

düğüm noktaları ve yönetimde zaaf

Personele inisiyatifine devredilen işlemlerin birçoğu kontrol sistemi olmadığından istenen zamanda ve kalite de yapılamaz ve firmadaki kayıp ve kaçaklar artar. İrade yaşanan sıkıntılar ile ilgili verilere zamanın da ve doğru olarak ulaşamadığı için, müdahale yapma şansı kalmaz. Mesela pazarlamada çok etkin olan bir firma siparişlerin teslimatında ve tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Ya da satış, ciro ve ürün karlılığın da problemi olmayan bir firma yanlış stok alımları, stoklardaki kayıp ve kaçaklardan dolayı sıkıntıya düşebilir. Bir iki örnekte bahsedildiği gibi büyüyen firmalarda firmaları sıkıntıya sokacak düğüm noktaları diye adlandırdığımız işlemler ortaya çıkabilir. Düğüm noktaları yönetim de yaşanan zaaf demektir.

Kısaca özetlersek irade yetenekleri işletmeyi büyümeye ve yukarı doğru taşımaya zorlarken oluşan düğüm noktaları da firmayı aşağı doğru çekmeye başlar. [Yazılım ve Yönetim]

Bilgi ve Sistem İhtiyacı

bilgi ve sistem ihtiyacı

bilgi ve sistem ihtiyacı

Bu durumdan kurtulmaya çalışan işletmelerin yapacağı en doğru hamle iradeye işlemler ile ilgili bilgi akışını sağlayacak sistemin oluşturulmasıdır. [Yazılım ve Yönetim]

Sistemim doğru kurgulanması için işletmeye özel iyi bir analiz yapılması ve çözüm önerilerinin bu analiz doğrultusunda oluşturulması gerekir.

Yazılım ve Yönetim

yazılım ve yönetim

yazılım ve yönetim

Analizlere bağlı ortaya çıkan çözüm önerilerinden en önemlisi işletmede sağlıklı veri toplama alanlarını oluşturan ve iradeye zamanında doğru bilgi akışını sağlayan bilgi otomasyon sistemlerinin kurulmasıdır. Sistemin yönetimin en etkin aracı olmasını sağlayan ise, iyi kurgulanmış, profesyonel hizmet içeren ve işletmenin ihtiyaçlarına uygun yazılım dır.